Головна » АКТУАЛЬНО
Українська | Русский | English
Головна Оголошення Новини Нормативно-правова база АКТУАЛЬНО Доступ до публічної інформації Звернення громадян

АКТУАЛЬНО

САЙТ МІНІСТЕРСТВА У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ

УСЕ ПРО ОСВІТУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ


ІНФОРМАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ

 

Постановою Верховної Ради України «Про визнання геноциду кримськотатарського народу» від 12 листопада 2015 року № 792-VIII депортація кримських татар з Криму в 1944 році визнана геноцидом кримськотатарського народу, а 18 травня в Україні встановлено Днем пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Відповідно до постанови Верховної Ради України «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2024-2025 роках» 18 травня 2024 році на державному рівні проводитимуться меморіальні заходи у день пам’яті — 80-х роковин депортації кримських татар та інших корінних народів Криму.

 ЛИСТ Міністерству_освіти_і_науки_Україниінформаційна_довідка. та інформаційні матеріали, підготовлені Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим для використання під час підготовки та проведення відповідних заходів 

Розроблені Методичні рекомендації щодо складання завдання на проектування для реконструкції зруйнованих будівель шкіл

 Проєкт GIZ "Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС з енергоефективності в Україні", що виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZGmbH за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) та співфінансуванням Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO) (надалі – проєкт GIZ) надає підтримку практичних кроків енергоефективності в публічних закупівлях та програмних діях для відновлення України за принципом "краще ніж було"  (Build Back Better) якій відповідає цілям Європейського Зеленої угоди та цифрової трансформації ЄС.

 

В контексті будівництва це означає будувати за принципами сталого будівництва із застосуванням сучасних енерго- та ресурсоефективних технологій, методів управління, екологічних будівельних матеріалів.

 

Методичні рекомендації щодо складання завдання на проектування для реконструкції будівель закладів загальної середньої освіти, що постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації розроблені на замовлення Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Завантажити

Методичні рекомендації стануть в нагоді:

  замовникам для складання завдання на проектування об’єкту нового будівництва чи реконструкції;

  архітекторам і проектувальникам – якісно виконати завдання по проєктуванню об’єкту з досягненням кращих показників енергоефективності та поліпшених характеристик будівлі на усіх стадіях її життєвого циклу.

 

Методичні рекомендації:

  базуються на комплексному аналізі проектної документації на будівлі закладів загальної середньої освіти яка відповідає принципам сталого будівництва із застосуванням сучасних енерго- і ресурсозберігаючих технологій;

    відповідають вимогам ДБН В.2.2-3:2018 «Заклади освіти»ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», національних стандартів у сфері управління відходами руйнації, термомодернізації, вимог до укриття тощо;

 враховують положення законів України «Про архітектурну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про енергетичну ефективність» та рекомендації і проектні рішення приведені у Методичному посібнику «Методичні рекомендації – Основи проектування та реконструкції енергоефективних будівель закладів загальної середньої освіти з поліпшеними екологічними характеристиками» (2024) та отримані коментарі за результатом публічного обговорення.

Застосування рекомендацій дозволить Агентству відновлення та іншим замовникам замовити розробляння проєкту реконструкції школи за принципом Build Back Better (краще ніж було) з врахуванням кращих практик ЄС та рекомендацій Світового банку. Такі проєкти матимуть перевагу в отриманні фінансової допомоги відбудови, тому що відповідатимуть вимогам потенційних донорів до енергетичної ефективності, кліматичної та екологічної сталості.

 

 Повний текст Методичних рекомендацій доступний за посиланням: livingplanet.org.ua/images/2024/methodological-guidelines.pdf

Текстовий та візуальний контент для розміщення інформації про Методичних посібник на сайті та соцмережах на гугл-диску з відкритим доступом: https://drive.google.com/drive/folders/1p6xu47q5-NE1WipAhU_8ODUIbjPAYXT?usp=sharing

 Миколаївська обласна військова адміністрація (далі – облвійськадміністрація) розглянула подані сільськими, селищними, міськими радами, військовими адміністраціями в кабінеті облвійськадміністрації екосистеми DREAM проєктні заявки на відповідність Порядку та умовам надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2023 року № 419 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти».

В установленому порядку облвійськадміністрація підтримала в повному обсязі всі отримані проєктні заявки та подала на розгляд Міністерству освіти і науки України перелік проєктів, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, реставрацією та капітальним ремонтом захисних споруд цивільного захисту у закладах загальної середньої освіти Миколаївської області (додається).

ПЕРЕРЕГЛЯНУТИ проєктні заяки

 Інформуємо, що Міністерством освіти і науки України спільно з Міністерством цифрової трансформації України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2022 р. № 1242 реалізується експериментальний проєкт щодо формування та застосування єДокумента про освіту.

Після успішного тестування освітніх документів на Єдиному порталі державних послуг «Дія» (далі – Портал «Дія») з 22.03.2024 запущено у промислове використання застосунок єДокумент про освіту. У застосунку наразі доступні документи про освіту, що містяться в Реєстрі документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Реєстр), а саме: свідоцтво про базову середню освіту, атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту, свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, диплом кваліфікованого робітника, диплом фахового молодшого бакалавра, диплом молодшого спеціаліста, диплом молодшого бакалавра, диплом бакалавра, диплом спеціаліста, диплом магістра, диплом доктора філософії та диплом доктора мистецтва 
У Реєстрі містяться відомості та дані про Документи про освіту, виготовлені орієнтовно з 2000 року, крім інформації про випускників військових закладів вищої (фахової передвищої) освіти та військових навчальних підрозділів закладів вищої (фахової передвищої) освіти, а також щодо дипломів про перепідготовку (молодших спеціалістів, спеціалістів), що видавались до 2016 року, та окремих документів про освітньо-науковий ступінь доктора філософії (доктора мистецтва), виданих до 2022 року. Якщо заклад освіти вніс необхідну інформацію до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО) згідно з Положенням про ЄДЕБО, затвердженим наказом МОН від 08 червня 2018 року  № 620, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2018 року за № 1132/32584 (далі – Положення про ЄДЕБО), дані Документів про освіту автоматично вивантажуються з ЄДЕБО на запит Порталу «Дії», в якому формується єДокумент про освіту.
Документи про наукові ступені доктора наук, кандидата наук та про вчені звання професора, доцента, старшого дослідника не є документами про освіту, тому відсутні в ЄДЕБО та не відображаються на Порталі "Дія".
Водночас до технічної підтримки Порталу «Дія», Міністерства освіти і науки України, ДП «Інфоресурс» надходить значна кількість звернень громадян з проханням внести інформацію про Документи про освіту до Реєстру з метою формування єДокументів про освіту.
Відповідно до пункту 8 Положення про ЄДЕБО суб’єкти освітньої діяльності та їх територіально відокремлені структурні підрозділи (відокремлені підрозділи), що надають освітні послуги у сфері загальної середньої, позашкільної освіти, засновники яких не мають органів управління освітою (суб’єкти освітньої діяльності приватної форми власності), а також професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, освіти дорослих, в тому числі післядипломної освіти вносять до ЄДЕБО та підтримують в повному, актуальному та достовірному стані інформацію за переліком, визначеним у пунктах 6-9 розділу III Положення про ЄДЕБО.
У виключних випадках, коли заклади освіти не мають відповідних прав доступу до даних в ЄДЕБО для вирішення звернень власників Документів про освіту, ДП «Інфоресурс» за потреби та за зверненням власників Документів про освіту здійснюватиме внесення в ЄДЕБО дані, необхідні для створення карток фізичних осіб, додавання до карток даних Документів про освіту, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, реквізитів документів, що посвідчують особу тощо, їх анулювання, інші необхідні зміни.
Принагідно інформуємо, що єДокументи про освіту можуть застосовуватися вступниками під час вступної кампанії для підтвердження отримання документа про відповідний рівень освіти.
Також у Додатку до цього листа  надаємо для використання в роботі відповіді на найпоширеніші запитання громадян з приводу невідображення єДокументів про освіту в застосунку Порталу «Дія».

 

Основи проектування та реконструкції енергоефективних будівель закладів загальної середньої освіти з поліпшеними екологічними характеристиками

 Готові проектні рішення щодо проєктування та реконструкції енергоефективних шкіл

 

Принципи та методи відбудови краще ніж було 

За оцінкою Єврокомісії, відбудова України матиме величезні витрати, які повинна заплатити рф. ЄС підтримує Україну в будівництві більш кращого майбутнього за принципом Build Back Better and Greener. Це передбачає глибоку модернізацію країни на шляху до зеленої трансформації. В контексті будівництва це означає будувати за принципами сталого будівництва із застосуванням сучасних енергоефективних і ресурсоефективних технологій, методів управління, екологічних будівельних матеріалів. Саме такий підхід відповідає цілям Європейського Зеленої угоди та цифрової трансформації ЄС.

Видання Методичного посібника «Методичні рекомендації – Основи проектування та реконструкції енергоефективних будівель закладів загальної середньої освіти з поліпшеними екологічними характеристиками» (2024) розроблено з оновленням першої редакції враховуючи зміни законодавства які відбулися у період 2021-2023 років, зокрема нового Закону України «Про енергетичну ефективність», деяких ДБН і національних стандартів у сфері управління відходами руйнації, термомодернізації, вимог до укриття тощо. 

 Методичний посібник стане в нагоді:

замовникам для складання завдання на проектування об’єкту нового будівництва чи реконструкції;

архітекторам і проектувальникам – якісно виконати завдання по проєктуванню об’єкту з досягненням кращих показників енергоефективності та поліпшених характеристик будівлі на усіх стадіях її життєвого циклу.

виробникам будівельної продукції щодо вимог до будівельної продукції: якість, енергоефективність та екологічні характеристики.

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК metodychni_rekomendatsiyi_shkoly_2024.pdf

Про накази департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації які втратили чинність

ОБХТ про опублікування втрату чинності наказів ДОН ОВА

Інформаційні матеріали до Дня Української Державності – 2023

День_Державності_2023 

Тисячолітніи__спадок_украі_нськоі__державності 

Щодо можливості безкоштовного використання системи менеджменту освітнього процесу «Human Школа» для цифровізації закладів освіти та підготовки освітян Миколаївської області до повного переходу у режим paperless

ВСЕ ПРО "HUMAN  ШКОЛУ"

Про актуалізацію даних про учнів ЗЗСО в ПАК «АІКОМ»

Лист МОНУ АІКОМ

Просимо долучитися до популяризації Дія.Освіта osvita.diia.gov.ua/ з метою допомоги українцям розвинути цифрові навички, щоб потужніше проявляти себе в професії, швидше навчатися, легше спілкуватися з рідними на відстані, а також бути в безпеці онлайн. 

Лист Міністерства цифрової трансформації 

 

Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах военного стану в Україні

Наказ МОН 563. від 15.05.2023 

Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та проходження осінньо-зимового періоду 2023/24 року

Лист_МОН-Всім_рекомендації_по_підготовці_закладів_освіти-2023.pdf

додаток

лист для врахування у роботі

 

«Атмосферна школа» надає можливість дітям 1-11 класів з усієї України, а також за її межами приєднатися до безкоштовних майстер-класів.

 Корисні зустрічі із запрошеними письменниками, митцями, видатними людьми та креативними педагогами розширять світогляд дітей та змотивують до нових знань.

Зокрема, учням пропонують теми, які зазвичай не обговорюють на уроках. Це унікальна можливість відкритого діалогу, нагода дізнатися цікавинки з найрізноманітніших галузей освіти та науки, а також можливість знайти нових друзів.
 
Приєднатися можуть усі охочі! Для цього переходьте за посиланням www.atschool.com.ua/bezkoshtovni-atmosferni-mayster-klasy/, обирайте цікавий для себе майстер-клас та реєструйтеся.

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про Звернення Верховної Ради України до парламентів і урідів держав світу та міжнародних організацій з нагоди річниці повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну

ПЕРЕГЛЯНУТИ постанову

Інформаційно-аналітичний збірник 

Науково-методичний збірник 

«Вистояли – переможемо!» Інформаційні матеріали до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну

24 лютого виповнюється 365 днів від початку злочинного повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Цей напад став кульмінацією загарбницької війни, яку Москва розпочала проти України 9 років тому з окупації Криму у 2014 роціПовномасштабне вторгнення російських військ в Україну остаточно зірвало маску з агресивного путінського режиму, що 9 років прикидався «миротворцем» та «третьою стороною» у війні на сході України, поширюючи на весь світ дезінформацію, брехню про «Донецьку та Луганську народні республіки», які насправді є підконтрольними Москві окупаційними режимами в Донецькій та Луганській областях України. Путін намагався переконати світ, буцімто в Україні триває «громадянська війнаЗа рік, що минув від повномасштабного вторгнення, Український народ продемонстрував світові приклади мужності, стійкості, сміливості, кмітливості та єдності перед жорстоким ворогом, що чисельно переважає.

Інформаційні матеріали до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну Українського інституту національної пам’яті та партнерів а саме:

1. Ключові повідомлення

2. Історична довідка 2014.

3. Початок 26 лютого – День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Повномасштабне вторгнення.

4. Етапи Тематичні матеріали Українського інституту національної пам’яті та партнерів

5. Деякі фільми і пісні українських виконавців про сучасну російсько-українську війну

 Розміщено за ПОСИЛАННЯМ

29 січня в Україні відзначатиметься 105-та річниця бою під Крутами

 

29 січня в Україні відзначатиметься 105-та річниця бою під Крутами,який для Українського народу став символом героїзму та самопожертви молодого покоління в боротьбі за незалежність, прикладом для сучасних захисників України, як успішно боротися проти численного ворога. Бій під Крутами був оборонною операцією, яка зупинила на кілька днів наступ ворога. Подвиг крутянців, як і всіх Героїв Української революції 1917–1921 років, сьогодні став прикладом для захисників України в російсько-українській війні. Українським інститутом національної пам’яті до Дня Героїв Крут розроблені інформаційні матеріали для використання в роботі та розміщення на офіційних Інтернет-ресурсах. ПЕРЕГЛЯНУТИ ІМ–Герої_Крут-2023_

Відзначення Дня Соборності України

 

 Щороку 22 січня у день проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки Україна відзначає День Соборності. Це свято встановлено Указом Президента України від 21 січня 1999 року № 42 «Про День соборності України». Акт Злуки став історичним об’єднанням українських земель в одній державі, він увінчав соборницькі прагнення українців обох частин України щонайменше з середини XIX століття. Крім того, 105 років тому – 22 січня 1918 року – Українська Народна Республіка IV Універсалом проголосила незалежність. Інформаційні матеріали, розроблені Українським інститутом  національної пам’яті до Дня Соборності України:

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ до Дня Соборності України - 2023_та 105-ої річниціі проголошення незалежності УНР  

ОНЛАЙН-ШКОЛА «MATHEMA» ЗАПОЧАТКОВУЄ СТИПЕНДІАЛЬНУ ПРОГРАМУ

ПЕРЕГЛЯНУТИ

На платформі ""Prometheus" розміщено новий освітній онлайн-курс «Життєстійкість молоді в умовах криз»

Цей курс є безкоштовним і проводиться в онлайн форматі.

Після завершення навчання його слухачі отримують сертифікати.

Мета освітнього онлайн-курсу - допомогти молоді набути навичок життєстійкості, що дозволить їм бути краще підготовленими до травм, загроз і значних стресів в умовах повномасштабної війни, що триває.

Освітній онлайн-курс «Життєстійкість молоді в умовах криз» дає відповіді на такі питання: як керувати своїм станом під час травматичних подій; як надавати психологічну допомогу собі та іншим; як аналізувати власні ресурси та планувати їх відновлення, коли це потрібно; що потрібно, щоб впевнено комунікувати з близькими, друзями, під час роботи і навчання у стресових ситуаціях; яким чином можна повертати собі відчуття контролю над вдасним життям. Цей освітній курс допоможе вам прокачати життєстійкість, навичку, яка стане у пригоді і зараз, і впродовж усього життя. Курс також можна використовувати як дисципліну вільного вибору під час отримання вищої освіти.

Курс є безоплатним та доступний для проходження на освітній платформі Prometheus: https://bit.ly/3MTfiUg

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ НА КУРС "Життєстійкість молоді в умовах криз"

«Медіаграмотність: як не піддаватися маніпуляціям?»

 Давно хотіли прокачати свою медіаграмотність та стати стійкими до дезінформації? Національний проєкт з медіаграмотності «Фільтр» та платформа онлайн-освіти Prometheus підготували для вас безкоштовний відеокурс «Медіаграмотність: як не піддаватися маніпуляціям?»  Щоб прокачати вашу медіаграмотність на повну, ми залучили провідних експертів з теми, які мають різний досвід та підходи. Курс стане в пригоді всім, хто хоче навчитися фільтрувати інформацію, ухвалювати правильні рішення та бути ефективним бійцем на інформаційному фронті.

На курсі ви:

-дізнаєтеся, чому і як медіаграмотність допомагає в ухваленні найкращих рішень; -ознайомитеся з найкращими практиками для розвитку рівня критичного мислення; -опануєте алгоритм перевірки якості контенту українських та закордонних медіа; -навчитеся досліджувати експертність авторів, джерел інформації, зокрема телеграм-каналів; -засвоїте цифрові інструменти для швидкої та ефективної перевірки достовірності фото та відео; -ознайомитеся з ключовими наративами й тактиками російської пропаганди, аби протидіяти їм; -навчитеся визначати маніпулятивний медіаконтент, розрізняти дезінформацію, шкідливі пропагандистські наративи; -дізнаєтеся, як самостійно створювати якісний контент та уникати блокувань у соцмережах.

️ Поспішайте зареєструватися за посиланням https://cutt.ly/I1Qa5GM

Курс розроблено Національним проєктом з медіаграмотності «Фільтр» Міністерства культури та інформаційної політики. Курс проводиться за підтримки Посольства США в Україні. Погляди авторів курсу не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ НА КУРС «Медіаграмотність: як не піддаватися маніпуляціям?»

Брошура „Набута інвалідність дитини. Поради батькам і фахівцям“

„Набута інвалідність дитини. Поради батькам і фахівцям“

Щодо вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років і масових штучних голодів 1921–1923 і 1946– 1947 років

  Інформаційні матеріали. Роковини Голодомору
Формат: PDF | Добавлен: 21/11/2022 20:02:21
1802Kb Скачать скачать
  Презентація. Як говорити про Голодомор
Формат: PDF | Добавлен: 21/11/2022 20:21:51
635Kb Скачать скачать

Щодо захисту прав, свобод та законних інтересів дітей, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України

Щодо захисту прав, свобод та законих інтересів дітей.pdf

Міжнародна акція «16 днів проти насильства»

Акція 16 днів проти насильства_.pdf 

 

  ДОПОМОЖІТЬ ПОВЕРНУТИ ДИТИНУ ДОДОМУ!
Формат: PDF | Добавлен: 09/11/2022 13:15:33
124Kb Скачать скачать

 

З метою виконання доручення Кабінету Міністрів України від 30.09.2014 № 30137 721-14 щодо героїзації осіб, які віддали життя за Україну та належного вшанування їх памяті просимо забезпечити поширення електронної версії книги «Воїни світла Миколаївщини» серед закладів середньої, професійно-технічної та вищої освіти області для використання під час проведення виховних заходів патріотичного спрямування. Матеріали книги розміщені на головній сторінці офіційного веб-сайту Миколаївської облдержадміністрації (банер «Воїни світла Миколаївщини»), а також у розділі «Герої не вмирають» за посиланням http://www.mk.gov.ua/store/files/announce 1540214358.pdf.

Посилання на книгу:

http://www.mk.gov.ua/store/files/announce_1540214358.pdf

Код для встановлення банеру на інших сайтах:

<a href="http://www.mk.gov.ua/store/files/announce_1540214358.pdf"

target="_blank"><img src="http://www.mk.gov.ua/banners/light.jpg"></a>