Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації » Інклюзивна освіта » Нормативна база
Українська | Русский | English
Головна Керівництво Структура та контакти Контакти Нормативно-правова база Новини Актуально Доступ до публічної інформації Звернення громадян

Нормативна база

Лист МОН України щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019/2020 н.р.

  Завантажити
Формат: PDF | Добавлен: 08/07/2019 10:47:53
714Kb Скачать скачать

Щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти

  Завантажити Лист МОН № 1/ 9 - 691
Формат: PDF | Добавлен: 15/11/2018 15:11:53
398Kb Скачать скачать

Державні будівельні  норми України. Будинки і споруди. Заклади  освіти. ДБН В.2.2 - 3:2018 

 

 Ø  Закон України від 05 вересня 2017 року  № 2145-VIII «Про освіту» (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19)

 Ø  Закон України від 11 липня 2001 року  № 2628-III «Про дошкільну освіту» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2628-14

Ø Закон України від 13 травня 1999 року № 651-XIV  «Про загальну середню освіту» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/651-14

Ø Закон України від  6 жовтня 2005 року № 2961-IV  «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2961-15)

Ø  Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 року  № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»  (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-%D0%BF)

Ø  Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 року № 588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/588-2017-%D0%BF)

Ø  Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 «Положення про інклюзивно-ресурсний центр» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/545-2017-%D0%BF)

Ø  Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 року № 88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/88-2017-%D0%BF

Ø  Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1096 щодо встановлення доплати педагогічним працівникам вихователів за роботу в інклюзивних класах (групах)» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/72-2018-%D0%BF

 Ø  Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 88 «Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2018 році» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/88-2018-%D0%BF

 Ø  Національна стратегія реформування системи інституційного догляду  та виховання дітей на 2017-2026 роки, затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 року № 526-р http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/526-2017-%D1%80

 Ø  Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 лютого 2018  № 90 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0226-18

 Ø  Наказ Міністерства освіти і науки України від 09 грудня 2010 року № 1224 «Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1412-10

 Ø  Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 06 лютого 2015 року № 104/52 «Порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0224-15

 Ø  Наказ Міністерства освіти і науки України від 13 травня 1993 року № 135 «Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти»  (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0059-93)

 Ø  Лист Міністерства освіти і науки України від 03 липня 2017 року  № 1/9-362 «Про Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2017/2018 навчальному році» https://mon.gov.ua/ua/npa/perelik-navchalnih-program-pidruchnikiv-ta-navchalno-metodichnih-posibnikiv--z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-za-nozologiyami-u

 Ø  Лист Міністерства освіти і науки України від 12 липня 2017 року № 1/9-385  «Про навчальні плани та організацію навчально-реабілітаційного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році»  https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-navchalni-plani-ta-organizaciyu-navchalno-reabilitacijnogo-procesu-dlya-uchniv-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-zagalnoosvitnih-navchalnih-zakladiv-u-20172018-navchalnomu-roci

Ø  Лист Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 року № 1/9-2 «Про сучасні підходи до навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами»  http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6742-

Ø  Рішення Миколаївської обласної ради  від 12 жовтня 2017 року № 20 «Про припинення діяльності Миколаївської  обласної психолого-медико-педагогічної консультації – організації обласної комунальної власності та внесення змін до Статуту Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти» https://www.mk-oblrada.gov.ua/pishennya-oblasnoi-rady?group_id=176

Ø  Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 27 лютого 2018 № 48-р «Про оголошення 2018 року Роком освіти в Миколаївській області» http://www.mk.gov.ua/ua/oda/order/?doc_id=15552