Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації » Публічне обговорення
Українська | Русский | English
Головна Керівництво Структура та контакти Контакти Нормативно-правова база Новини Актуально Доступ до публічної інформації Звернення громадян

Публічне обговорення

Департамент освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації пропонує для громадського обговорення проєкт Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки

 Департамент освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації повідомляє про громадське обговорення проєкту Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки, що має на меті забезпечення умов для формування у закладах освіти області випускника, який є всебічно розвиненою особистістю, здатною до критичного мислення; патріота з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами, здатний приймати відповідальні рішення, поважає гідність і права людини; інноватора, здатного змінювати навколишній світ, розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, навчатися протягом життя.

Підставами для розробки Програми є прийняття Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки та необхідність продовження програмно-цільового забезпечення подальшого розвитку системи освіти в регіоні з урахуванням досягнутого в результаті виконання зазначеної попередньої програми, а також актуальних сучасних стратегічних завдань освітньої сфери задля сталого розвитку регіону, задоволення освітніх запитів населення.

Прогноз результатів: врахування пропозицій; виконання вимог чинного законодавства.

Пропозиції щодо проєкту Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки просимо надсилати департаменту освіти і науки облдержадміністрації до 20 грудня 2020 року на електронну адресу: osvita@mk.gov.ua.

Консультації щодо проєкту Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки за тел. (0512) 37-94-00.

Завантажити проєкт

Завантажити додаток 2

Завантажити додаток 3

Обговорення проєкту розпорядження голови облдержадміністрації «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 07 лютого 2020 року № 26-р «Про реалізацію в Миколаївській області проєкту Президента України щодо спорудження шкіл, садочк

 Департамент освіти і науки облдержадміністрації повідомляє про проведення електронних консультацій з громадськістю щодо винесення на обговорення проєкту розпорядження голови облдержадміністрації «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від  07 лютого 2020 року № 26-р «Про реалізацію в Миколаївській області проєкту Президента України щодо спорудження шкіл, садочків і стадіонів».

Метою розроблення проєкту акта є приведення функцій структурних підрозділів облдержадміністрації по реалізації проєкту Президента України у відповідність до їх повноважень.

Соціальні групи населення та заінтересовані сторони на які поширюється дія нормативного акту: громада Миколаївської області.

Можливі наслідки реалізації нормативного акту: прийняття цього розпорядження призведе до приведення функцій підрозділів облдержадміністрацій по реалізації проєкту Президента України у відповідність до їх повноважень.

Пропозиції щодо проєкту розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації надавати протягом липня 2020 року на електронну адресу: oblosvitainvest@ukr.net. 

Консультації щодо проєкту рішення Миколаївської обласної ради за телефоном: (0512) 37-92-96.

Відповідальна особа: Терещенко Наталія Олександрівна – фахівець ІІ категорії комунального закладу «Центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів» Миколаївської обласної ради.

Завантажити  проєкт 

Завантажити  додатки  

Обговорення проєкту рішення Миколаївської обласної ради «Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у комунальну власність територіальних гром

 Департамент освіти і науки облдержадміністрації повідомляє про проведення електронних консультацій з громадськістю щодо винесення на обговорення проєкту рішення Миколаївської обласної ради «Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад області».

Метою розроблення проєкту акта є ефективне та цільове використання майна спільної власності територіальних сіл, селищ, міст Миколаївської області. Реалізація державної політики щодо формування нової філософії ставлення до дітей з особливостями психофізичного розвитку, забезпечення їх конституційних прав і державних гарантій на здобуття якісної освіти, здійснення комплексної реабілітації таких дітей, збільшення кількості загальноосвітніх закладів з інклюзивною освітою, готових до надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами.

Прийняття цього рішення сприятиме ефективному використанню індивідуально визначеного майна за призначенням, позитивно позначитися на покращенні освітнього процесу дітей з особливими потребами в умовах загальноосвітніх навчальних закладів, сприятиме ранньому включенню дітей із складними порушеннями розвитку у навчально-реабілітаційний процес та їх соціалізацію у майбутньому. Сприятиме вільному розвитку індивідуальної особистості та забезпечить оптимальні умови навчально-виховного процесу.

Пропозиції щодо проєкту рішення Миколаївської обласної ради надавати протягом липня 2020 року на електронну адресу: oblosvitainvest@ukr.net 

Консультації щодо проєкту рішення Миколаївської обласної ради за телефоном: (0512) 37-92-96.

Відповідальна особа: Терещенко Наталія Олександрівна – фахівець II категорії комунального закладу «Центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів» Миколаївської обласної ради. 

 

Завантажити  проєкт  рішення   

Завантажити  додатки  

Обговорення проєктів рішень Миколаївської обласної ради

 Департамент освіти і науки облдержадміністрації повідомляє про проведення електронних консультацій з громадськістю щодо винесення на обговорення громадськості проєкти рішень Миколаївської обласної ради, а саме:

«Про зміну типу та найменувань закладів освіти обласного  підпорядкування та затвердження їх статутів»;

«Про припинення діяльності Привільненської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Баштанського району Миколаївської обласної ради шляхом ліквідації».

Метою розроблення проєктів актів є оптимізація мережі, проведення деінституціалізації закладів інституційного догляду та виховання дітей, приведення типів закладів освіти, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, у відповідність до вимог чинного законодавства, відповідно до Закону України «Про освіту», статей 9, 11 Закону України «Про повну загальну середню освіту», статті 90 Цивільного кодексу, Бюджетного кодексу України, виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 526-р «Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її I етапу», голови Миколаївської облдержадміністрації  від 21.08.2019 № 403-р «Про схвалення проєкту Регіонального стратегічного плану дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2019-2026 роки в Миколаївській області», обговорення питання:

щодо зміни типу та перейменування комунального закладу «Березківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей І-ІІІ ступенів» Миколаївської обласної ради у комунальний заклад «Березківський мистецький ліцей» Миколаївської обласної ради та затвердження статуту у новій редакції;

щодо зміни типу та перейменування комунального закладу «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів – центр загальної і профільної освіти та комплексної реабілітації» Миколаївської обласної ради у комунальний заклад «Миколаївський спортивний ліцей» Миколаївської обласної ради та затвердження статуту у новій редакції;

щодо припинення діяльності Привільненської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Баштанського району Миколаївської обласної ради шляхом ліквідації.

Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюється дія нормативного акту: вихованці їх батьки та працівники закладів освіти.

Можливі наслідки проведення в життя нормативного акту: створення профільних закладів; поліпшення умов навчання дітей, дотримання державних стандартів освіти; приведення у відповідність  до норм чинного законодавства установчих документів закладів освіти, проведення деінституціалізації закладів інституційного догляду та виховання дітей.

Пропозиції щодо зазначених проектів рішень Миколаївської обласної ради надавати протягом червня 2020 року на електронну адресу: soknatvik@ukr.net 

Консультації  за телефоном: (0512) 37-92-74.

Відповідальна особа: Сокульська Наталія Вікторівна - заступник директора - начальник управління дошкільної, загальної сердньої, корекційної та позашкільної освіти  департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

Завантажити  проєкт  рішення  (ПРОEКТ РIШЕННЯ Березківський, Миколаївський   спортивний  ліцей)

Завантажити  статут  (СТАТУТ Миколаївський спортивний ліцей)

Завантажити   статут (СТУТУТ Березківський мистецький ліцей)

Завантажити  проєкт  рішення  (Привільненської  спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Баштанського району)

Обговорення проєкту наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації «Про проведення обласного конкурсу робіт молодих учених Миколаївської області»

 Завантажити  проєкт наказу 

Завантажити  проєкт  Положення 

Обговорення проєкту рішення Миколаївської обласної ради «Про надання згоди на безоплатну передачу цілісних майнових комплексів закладів професійної (професійно-технічної) освіти із державної у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Микол

 Завантажит  проєкт 

Завантажити  додаток 

Обговорення проєкту наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації «Про проведення І і ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти Миколаївської області з проф

Завантажити проєкт наказу  

Завантажити  додаток  

Завантажити  умови 

Обговорення проєкту наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації «Про проведення обласного конкурсу робіт молодих учених Миколаївської області»

 Завантажити  проєкт  наказу 

Обговорення проєкту наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації «Про проведення щорічного обласного молодіжного фестивалю «MEDIAFEST»

 Завантажити  проєкт  наказу 

Про зміну типу та назви Комунального вищого навчального закладу "Новобузький педагогічний коледж" та затвердження Статуту у новій редакції

  Завантажити проєкт
Формат: DOCX | Добавлен: 18/02/2020 11:21:23
13Kb Скачать скачать
  Проєкт статуту
Формат: DOC | Добавлен: 20/02/2020 17:29:15
299Kb Скачать скачать

Про зміну типу та назви Миколаївського вищого училища фізичної культури та затвердження Статуту у новій редакції

  Завантажити проєкт
Формат: DOCX | Добавлен: 18/02/2020 11:20:39
13Kb Скачать скачать
  Проєкт статуту
Формат: DOCX | Добавлен: 20/02/2020 17:27:45
59Kb Скачать скачать

Про внесення змін до Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти

  Завантажити проєкт
Формат: DOCX | Добавлен: 18/02/2020 11:13:43
12Kb Скачать скачать
  Завантажити порівняльну таблицю
Формат: DOCX | Добавлен: 18/02/2020 11:14:33
15Kb Скачать скачать
  Завантажити додаток
Формат: DOCX | Добавлен: 04/03/2020 10:52:11
14Kb Скачать скачать

Про зміну назви Миколаївського обласного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді та затвердження Статуту у новій редакції

  Завантажити проєкт
Формат: DOCX | Добавлен: 18/02/2020 11:11:54
13Kb Скачать скачать
  Проєкт статуту
Формат: DOC | Добавлен: 20/02/2020 17:26:36
187Kb Скачать скачать

Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області друкованої продукції Національної академії педагогічних наук України

 Завантажити  проєкт

Проєкти СТАТУТІВ

Проєкт Статуту Миколаївської санаторної школи І-ІІІ ступенів  № 4

Миколаївської обласної ради (нова редакція)

 

Проєкт Статуту Миколаївської санаторної школи І-ІІІ ступенів №7

Миколаївської обласної ради (нова редакція)

 

Проєкт Статуту Мішково-Погорілівської санаторної школи І-ІІІ ступенів Миколаївської обласної ради (нова редакція)

 

Проєкт Статуту Очаківської санаторної школи І-ІІІ ступенів

Миколаївської обласної ради

 

Проєкт Статуту Привільненської спеціальної школи Баштанського району Миколаївської обласної ради (нова редакція)

 

Проєкт Статуту Миколаївської спеціальної  школи № 3 Миколаївської обласної ради (нова редакція)

 

Проєкт Статуту Миколаївської спеціальної  школи № 2 Миколаївської обласної ради (нова редакція)

 

Проєкт Статуту Вознесенської спеціальної школи Миколаївської обласної ради (нова редакція)

 

Проєкт Статуту Первомайської спеціальної школи  Миколаївської обласної ради (нова редакція)

 

Проєкт Статуту Новопетрівської спеціальної школи Снігурівського району  Миколаївської обласної ради (нова редакція)

 

Проєкт Статуту Рацинської спеціальної школи Вознесенського району

Миколаївської обласної ради (нова редакція)

 

Проєкт Статуту Широколанівської спеціальної школи Веселинівського району Миколаївської обласної ради (нова редакція)

 

Проєкт Статуту Миколаївської спеціальної школи  Миколаївської обласної ради (нова редакція)

 

Проєкт Статуту Миколаївської спеціальної школи І-ІІІ ступенів № 6

Миколаївської обласної ради (нова редакція)

 

Проєкт Статуту Лисогірської спеціальної школи Первомайського району

Миколаївської обласної ради (нова редакція)

 

     

Про затвердження Статуту Миколаївського вищого училища фізичної культури у новій редакції

Завантажити  проєкт 

Завантажити  Статут 

Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки

 Завантажити  проєкт  

Про зміну типу та найменувань закладів освіти обласного підпорядкування

 Завантажити  проєкт  

Про надання згоди на безоплатну передачу цілісних майнових комплексів закладів професійної (професійно-технічної) освіти із державної у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області

 Завантажити  проєкт  

Завантажити  додаток 

Про припинення діяльності Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 3 Миколаївської обласної ради шляхом реорганізації (приєднання) до Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 2 Миколаївської обласної ради

 Завантажити  проєкт

Про припинення діяльності Привільненської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Баштанського району Миколаївської обласної ради шляхом ліквідації»

 Завантажити  проєкт 

Про внесення змін до Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки

 Завантажити  проєкт

Додатки 

Про висунення кандидатури на відзначення щорічною Премією Верховної Ради України педагогічних працівників

 Завантажити  проєкт  рішення 

Про надання згоди на безоплатну передачу цілісних майнових комплексів закладів професійної (професійно-технічної) освіти із державної у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області

Завантажити  проєкт рішення 

Завантажити  додаток 

Проект рішення сесії обласної ради «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки»

 Завантажити  проєкт  рішення 

 Проекти  рішення   

 

Про продовження трудових відносин з директором комунального  підприємства  «Миколаївкнига» Миколаївської  обласної ради

 

 

Про призначення Лисенка В.М. на посаду директора комунального закладу «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів – центр загальної і профільної освіти та комплексної реабілітації» Миколаївської обласної ради

 

 

Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад області

 

Про надання згоди на безоплатне  прийняття із державної у спільну  власність територіальних громад  сіл, селищ, міст Миколаївської  області друкованої продукції  Національної академії педагогічних  наук України

 

Про надання згоди на безоплатну  передачу індивідуально визначеного майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області  у комунальну власність територіальних громад області

 

Про призначення Щукіної Л.В. на посаду директора обласного Будинку художньої творчості

Про призначення   Могильова О.С. на посаду директора оздоровчого центру «Орлятко» Миколаївської обласної ради

Про призначення Андрійчук Т.Г. на посаду директора  Миколаївського обласного  Центру туризму, краєзнавства та екскурсій  учнівської молоді

Про призначення  Юрченко Л.Г. на посаду директора  Миколаївського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді